SKV

Sport Kweekt Vriendschap

15 kunstgras b veldDe actie voor het financieren van het nieuwe kunstgrasveld is verlengd tot 1 oktober. Zoals jullie kunnen zien, schieten we flink op met de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld. Vooral door de financiële bijdragen van leden, en het eerder gereserveerde geld is ook de financiering nagenoeg rond.

De bijdrage van de gemeente is echter anders dan we verwacht hadden op basis van eerder overleg. De gemeente wil op dit moment alleen een jaarlijkse subsidie toekennen, waardoor het veld nu volledig voorgefinancierd moet worden. We willen bij deze, een laatste oproep doen aan  onze leden en sympathisanten om een bijdrage te leveren. Dit mede omdat we merken dat het nieuwe kunstgrasveld voor een aantal leden nu gaat leven, nu het concreet wordt.

Ter geruststelling: de financiering is volledig gegarandeerd en de aanleg komt dus zeker niet in gevaar. Maar we zoeken wel naar  een zo gunstig mogelijke financiering. Wil je alsnog bijdragen via één of meer renteloze leningen/obligaties van 250 euro, dan is dat zeer welkom! Neem dan even via de mail contact op met:

Medio september is alles klaar en gaan we volop genieten van ons mooie nieuwe kunstgrasveld: dank al vast voor jullie medewerking!

Het bestuur

In de weekbrief staat het programma voor deze week, uitslagen van de gespeelde wedstrijden en nieuws en informatie voor de leden.

SKV heeft een gedragscode opgesteld voor leden en niet-leden van de club.

Reglement en voorwaarden voor het gebruik van het clubhuis:

Club van 15. Steun SKV en KiKa.

Informatie over klaverjassen bij SKV.